Lauksaimniecības Pakalpojumu Kooperatīvā Sabiedrība


01 / 04

Par Mums

ANO 2005

Organizējot kopīgu graudkopības produkcijas realizāciju, nodrošinam lielāku produkcijas apjomu ar augstu kvalitāti!

Mūsu pamatmērķi →


Apvienot graudkopības nozarē strādājošos.


Realizēt kvalitatīvu, standartiem atbilstošu produkciju.


Panākt ekonomiski izdevīgāku graudkopības produkcijas ražošanu.


Veicināt labas prakses lauksaimniecības attīstību biedru saimniecībās.


Attīstīt konkurētspēju un veicināt nodarbinātību lauku teritorijās.


Organizēt biedru apgādi ar lauksaimnieciskai ražošanai nepieciešamajām izejvielām.

02 / 04

Pakalpojumi

LPKS ABRA aktīvi sniedz biedriem un klientiem nepieciešamos pakalpojumus – graudaugu kaltēšana, pieņemšana, graudaugu kvalitātes pārbaude atbilstoši ES standartiem, graudaugu uzglabāšana, kā arī dažāda rakstura tehnikas pakalpojumi – aršanai, sēšanai, miglošanai, pļaušanai, minerālmēslu izkliedēšanai un lauku meliorācijas sistēmu skalošanai. Kooperatīvā sabiedrība nodrošina augstvērtīgas sēklas materiāla, augu aizsardzības līdzekļu un minerālmēslu iegādi biedriem, konsultē agrotehniskajos jautājumos.

03 / 04

Kontakti

LPKS Abra

“Jaunvītoli”, Sējas novads, Rīgas raj., LV – 2162

Reģ. Nr.: 40003734490


Valdes priekšsēdētāja Inese Karlova

+371 29165705 abra@abra.lv

Grāmatvede Kristīne Broka

+371 26475111 vegiagro@vegiagro.lv

Projektu vadītāja Kristiana Millere

+371 27842582 kristiana@abra.lv

Noliktavas pārzine Evija Karlova

+371 26556915 evija@vegiagro.lv

Tehnikas pakalpojumi Mikus Karlovs

+371 26569535 mikus@pslidums.lv

04 / 04